Mjenjolici s Urana

Krizna situacija uzrokovana virusom COVID-19 proizvodi oblike drugosti koje nismo u mogućnosti odmah vidjeti, promisliti, prepoznati ili artikulirati. Usred panike o budućnosti kulturne produkcije, borbe za očuvanjem obećanih sredstava, bujice online izložbi, video kazališta i brzo-prilagođenog digitalnog kulturnog sadržaja Čvorište (The Hub) svoj prethodno planirani program ne seli online već poziva sve zainteresirane da ostanu u krevetu i tako se priključe čitalačkoj grupi ‘Mjenjolici s Urana’.


Mjenjolici s Urana predlažu zajednički uron u znanstvenu fantastiku s fokusom na autore koji su već početkom prošlog stoljeća preispitivali kako odnose ljudskog i neljudskog tako i premisu da se bijeli heteroseksualni muškarac (a ne lezbijka iz Ekumena, pas mješanac ili običan kamen) sa svojim tehno-ekstenzijama nalazi u središtu svemira.

Želja nam je kroz čitalačku grupu ne samo proširiti imaginarij ‘o budućnosti’ već dovesti u pitanje vrijednosti na kojima se isti temelji.


Potičući dijalog u kojem su jedina pravila da je sve što pomislimo (ne)točno te da su svi sugovornici jednako (ne)stručni, Mjenjolici pozivaju da privremeno zamijenimo zaključke opažanjem.


Mjenjolici s Urana će djelovati u razdoblju travanj-studeni, a na mjesečnoj bazi predlagat će se dva naslova. Svi zainteresirani mogu se prijaviti na e-mail adresu: info@g-mk.hr (naznačiti u naslovu ‘Mjenjolici’). Mjenjolici će se sastajati jednom mjesečno putem unaprijed dogovorenog kanala. Prvi sastanak grupe predviđen je za 28.4.


Shapeshifters from Uranus

The crisis caused by the COVID-19 virus sprouts forms of otherness that we cannot immediately see, reflect, recognize, or articulate. In midst of the panic about the future of cultural production, the fight for the preservation of funding, the torrent of online exhibitions, video theater and instantly adapted digital cultural content, The Hub (Čvorište) doesn’t settle for migrating its previously planned program online. Instead we wish to invite anyone that might be interested to stay in their bed and join the Shapeshifters from Uranus reading group.


The Shapeshifters from Uranus propose a dive into science fiction focusing on authors that already at the beining of the last century have been looking into the relations of the human and non-human as well as destabilizing the premise that located in the center of the universe with his techno-extensions is a white heterosexual man (and not an Ekumen lesbian, a mutt or the common rock). It is our desire not only to expand what is conceived as ‘the future’,  but to question the values on which this imaginary is based.


Encouraging a dialogue in which the only rules are that everything we think of is (not) true and that all interlocutors are (non) experts, The Shapehsifters urge us to temporarily replace concluding with observing.

The Shapeshifters from Uranus reading group is set to stay active from April to November 2020 with two titles proposed on a monthly basis. If interested please apply to info@g-mk.hr (headline ‘Shapeshifters’). The first meeting of the group is scheduled for 28.4. The meeting chanell will be arranged and announced beforehand.screencaps

♡ 2020 Čvorište. Kopiranje je čin ljubavi. Slodobno kopirajte i dijelite dalje.

♡  2020 The Hub. Copying Art is an act of love. Please copy and share.